آرایشگاه مردانه و داماد شاهکار

پرپشت کردن و کاشت مو داماد

سالن ارایش مردانه نیوفیس : گریم تخصصی داماد .ترمیم مو برای داماد .کوتاهی بر پایه اناتومی سر و صورت .کراتینه . استایل . فتو گریم . افکتیو . طراحی گریم قبل از اجرا . گریم تصویری . گریم سینمایی ..دارای مدارک چهره ارایی و چهره پردازی از استاد معیریان و صابقه اجرای گریم در سینما

 

۰۹۱۲۳۰۱۹۲۴۳

پاسخی بنویسید