آرایشگاه مردانه و داماد شاهکار

متعادل سازی چهره مردانه یا گریم داماد

دوره آموزش متعادل سازی چهره مردانه یا گریم داماد دوره‌ای است که در آن گریمور بتواند از عهده شناسایی ساختمان پوست، استفاده از علم نور در هماهنگ سازی چهره، آماده کردن محیط و ابزار و مواد مورد نیاز، آماده سازی پوست صورت و گردن، هماهنگ کردن اجزا چهره با استفاده از تکنیک سایه و روشن، پاک کردن مواد از روی چهره و پیشگیری از حوادث و خطرات احتمالی برآید.

سرفصل دروس آموزش متعادل ساز چهره مردانه یا گریم داماد

نحوه بکارگیری ضوابط ایمنی و بهداشت کار در محیط کارگریم
نحوه آماده کردن محیط و ابزار کارگریم
آموزش آماده سازی پوست صورت و گردن قبل از گریم
آموزش فن زدن چهره در گریم
آموزش هماهنگ کردن اجزای چهره با تکنیک سایه روشن
آموزش فیکس کردن مواد بر روی چهره
آموزش پاک کردن مواد گریم از روی چهره

پاسخی بنویسید