آرایشگاه مردانه و داماد شاهکار

ارزان فروشی در آرایشگاه های مردانه

  ارزان فروشی در آرایشگاه های مردانه رییس اتحادیه صنف آرایشگران مردانه تهران گفت: سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده در نرخ گذاری خدمات آرایشگاه‌ها کوتاهی می‌کند و باعث نابسامانی در فعالیت واحدهای صنفی شده است. اقتصاد آنلاین – علی شریعت؛ مصطفی گواهی در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد آنلاین در خصوص نابسامانی نرخ خدمات آرایشگاه های مردانه گفت: دوسال است که از سوی دولت نرخ تایید شده ای برای خدمات آرایشگاه ها داده نشده است، که اصلی ترین عامل آن کوتاهی سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده است. وی افزود: سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده با هدف حمایت از سازمان تعزیرات حکومتی جلوی نرخ گذاری مجدد خدمات صنف آرایشگران مردانه را گرفته است، که این موضوع باعث نابسامانی در قیمت گذاری خدمات شده است و تخلف های صنفی را افزایش داده است. این تخطی از قانون هم برای این سازمان ها ایجاد درآمد کرده است، چرا که ضابطان قانونی تعزیرات وقتی به سراغ واحدهای صنفی می روند و تخلف از قانون را مشاهده می کنند می توانند برای واحد صنفی جرایمی را درنظر بگیرند. رییس اتحادیه صنف آرایشگران مردانه تهران خاطرنشان کرد: فعالان این صنف به دلیل افزایش هزینه های اداره کردن واحد صنفی دو نوع اقدام انجام داده اند. برخی با گران فروشی خدمات دست به جلب مشتری های خاص زده اند و در مقابل برخی هم با ارزان تر کردن خدمات خود نسبت به نرخ مصوب سال ۹۳ تلاش می کنند تا مشتریان بیشتری را به سوی واحد صنفی خود جذب کنند. وی ادامه داد: گران تر شدن خدمات با توافق مشتری صورت می گیرد و آسیب جدی به سایر فعالان این صنف نمی زند. اما ارزان تر کردن این خدمات باعث نابودی تدریجی این صنف می شود و کسانی که به این نحو سعی می کنند مشتری جلب کنند در واقع حق سایر هم صنفی های خود را ضایع می کند. گواهی با اشاره به واحدهای آرایشگاه جنب فروشگاه های اتکا و نرخ پایین عرضه خدمات این غرفه ها، پیرامون تهدیدات این غرفه ها گفت: چنین غرفه هایی مورد تایید اتحادیه نیست و موضوع رعایت بهداشت در این واحدها نادیده انگاشته می شود. از طرفی هم نرخ پایین خدمات این واحدها باعث می شود که واحدهای صنفی آرایشگاهی که نزدیک به محل این فروشگاه های زنجیره ای هستند با خطر تعطیلی و بیکار شدن مواجه شوند. رییس اتحادیه صنف آریشگران مردانه تهران اعلام کرد: فعالیت آرایشگری یک هنر است و در دنیا تحت عنوان “هنر دهم” شناخته می شود. اما در داخل به این فعالیت بهای لازم داده نمی شود و شرایط برای ارتقای این هنر در داخل ایجاد نمی شود. این هنر پتانسیل تبدیل شدن به یک رشته دانشگاهی را دارد، اما هم اکنون افراد با یک دوره ۱۰۰ ساعته در آموزشگاه های فنی و حرفه ای بدون کسب تجربه لازم می توانند به طور رسمی اشتغال خود را شروع کنند، که اغلب این افراد باعث شدند خدمات ارزان فروشی گسترش پیدا کند.

پاسخی بنویسید