شماره تلفن : 09123019243

بایگانی برچسب: کوتاهی مو داماد

آرایش و لباس داماد چگونه باید باشد؟

یک داماد شیک اصلاح و آرایش مناسبی که برازنده او باشد را حتما در برنامه ریزی برگزاری مراسم عروسی خود می گنجاند. همچنین لباس شیک و ستی را انتخاب می کند که از هر لحاظ مناسب اندامش بوده و با فرهنگ و مد روز نیز تطابق داشته باشد.