شماره تلفن : 09123019243

بایگانی برچسب: سلمانی رفتن

تجربه رفتن به آرایشگاه مردانه

دیگر گذشت آن زمانی که مردها فقط برای کوتاه کردن مو به آرایشگاه می‌رفتند. البته این شامل همه نمی‌شود اما حالا خیلی‌ها خصوصاً جوانتر‌ها، خواهان ارائه خدمات مختلف زیبایی هستند و ما هم اگر این خدمات را ارائه نکنیم، از قافله عقب می‌مانیم