آرایشگاه مردانه و داماد شاهکار 09123019243

بایگانی برچسب: جدیدترین روش های کراتین

روش های بی خطر صاف کردن مو

مواد کراتین برزیلی جدید شامل آمینو اسید های حاوی پ هاش پایین بوده و به همراه باز سازی و صاف کردن، سطح مو موها را یکنواخت می کند که این مسئله قطعا برای کسانی که به دنبال بلند کردن موهایشان هستند سیار جذاب خواهد بود.