شماره تلفن : 09123019243

بایگانی برچسب: بهترین آرایشگر داماد تهران

چطور بهترین آرایشگاه دامادی را برای عروسیمون انتخاب کنم

  در ﮔﺬﺷﺘﻪ آﻗﺎﻳﺎن روز ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﺮوﺳﻴﺸﺎن، ﺑﻪ ﻳﻚ اﺻﻼح ﺳﺮ و ﺻﻮرت و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ ﻳﻚ ﺳﺸﻮار ﺳﺎده ﺑﺴﻨﺪه ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ و آراﻳﺶ و ﮔﺮﻳﻢ را ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺨﺼﻮص ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎ ﻣﻲ داﻧﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ اﻣﺮوزه ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﺘﺪﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ و ﻣﺘﻨﻮع در ﺣﻮزه ی ﮔﺮﻳﻢ و ﺧﺪﻣﺎت داﻣﺎد در دﻧﻴﺎ ، داﺳﺘﺎن ﻛﻤﻲ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. […]

براشینگ موی مردان و داماد

براشینگ کردن موی آقایان بویژه دامادها در آرایشگاه نیوفیس بصورت کاملا حرفه ای توسط آرایشگران و هیراستایلیست های با سابقه انجام میشود . پس از مشاوره و طراحی مدل موی مناسب مشتری بهترین حالت دهی را با سشوار و حالت دهنده ها بر روی موی سر انجام میشود . بهترین ، جدیدترین و شیک ترین مدل موی دامادی در نیوفیس