شماره تلفن : 09123019243

بایگانی برچسب: آب رسانی مو

سرویس مراقب موی آقایان

موی سر از اجزاء مهم چهره می باشد و حالت و رنگ و مدل آن نقش بسیار زیادی در چهره آقایان ایفاء می کند . به طور مادر زادی موها در انواع مختلف هستند و می تواندد در انواع موی خشک ، موی چرب یا وز و فر و یا بشیار حساس و شکننده باشند