شماره تلفن : 09123019243

متعادل سازی چهره داماد

متعادل سازی چهره داماد به معنای تعادل‌گرایی بین اجزای چهره داماد در روز عروسی است. برای رسیدن به این تعادل، باید به ابعاد و نسبت‌های چهره داماد توجه کنیم. در اینجا چند روش برای متعادل کردن چهره داماد را می‌توان دسته‌بندی کرد:

۱. متعادل کردن شکل چهره

شکل چهره داماد می‌تواند کوتاه و گرد باشد، بنابراین برای متعادل سازی، می‌توان با استفاده از مو خط تقسیمی در بخش‌های بالا و پایین چهره ایجاد کرد.

۲. متعادل کردن فضای چشم

نباید موهای داماد از طرف چشم بالا بیشتر از فاصله فیزیولوژیکی چشم و ابرو باشد زیرا این امر می‌تواند طول چهره و دامنه چشم‌ها را کوتاه کند.

۳. متعادل کردن ابروها

نباید ابروهای داماد بیش از اندازه کثیف و منحرف باشد، برای رسیدن به تعادل با موهای داماد، ابرو باید سفت شده و در شکل مناسبی که به شکل هندوانهی نیم دایره است، صفحه چهره را پوشانند.

۴. متعادل کردن دوقلوهای چهره

می‌توان از هموار کردن نرمال چشم‌ها با منطقه میانبری چشم‌ها استفاده کرد، این امر می‌تواند با سفت کردن فضای بالای چشم‌ها، زبروهای داماد را به صورت هموار در محدوده میانی چشم‌ها قرار دهد.

۵. متعادل کردن اندازه گوشها

برخی گوشها بزرگتر از میانگین هستند، برای متعادل کردن چهره داماد، می‌توان با روشی شبیه روش بالا، سعی در کم کردن حجم گوش‌ها داشت.

۶. متعادل کردن زوایای شکل

متعادل سازی چهره داماد به معنی تراز کردن و عادی کردن اجزای چهره داماد است تا ظاهر او به صورت هماهنگ و زیبا باشد. این کار شامل برطرف کردن همه نواحی نامنظم و عدم تعادل چهره می‌شود، برای مثال برداشتن سویه صورت، اصلاح ماژیلا، برجستگی جبهه و دیگر بخش‌های چهره است. متعادل سازی چهره داماد به دلیل تاثیر بیشتری آن بر روی اعتماد به نفس و روابط اجتماعی، بر خلاف بقیه روش‌ها، عموماً در زمان قبل از مراسم عروسی انجام می‌شود.

زوایای شکل چهره را نباید بیش از حد تغییر داد، برای رسیدن به این هدف، از قواعد سادهی تهیه شده در صورت الگوی نقطه‌دهی داماد می‌توانید استفاده کنید.

0/5 (0 نظر)

پاسخی بنویسید