شماره تلفن : 09123019243

فر دادن مو در آرایشگاه

۶٫ رفتن به آرایشگاه: رفتن به آرایشگاه و انجام فر مو توسط آرایشگر، یکی از راه‌های معمول برای فر کردن موهاست. آرایشگر با استفاده از ابزارهای خاصی مانند سشوار حرارتی، پلاک، برس و رولر، موهای شما را فر خواهد کرد.

۷٫ استفاده از فنجان حرارتی: در این روش، فنجان حرارتی روی سر قرار داده و موهای شما را با استفاده از برس به سمت پایین کشیده و همزمان با استفاده از فنجان حرارتی، موها را فر می‌کنند.

۸٫ استفاده از بخاری: در بخاری، موهای شما با بخار آب گرم فر خواهند شد. در این روش، موهای شما را با برس به سمت پایین کشیده و سپس با بخاری، موها را فر کنید.

۹٫ استفاده از فرنگی: در این روش، موهای شما را با استفاده از فرنگی فر می‌کنند. فرنگی یک ابزار با قلابی است که موهای شما را جذب کرده و با دوران دادن آن، موها را فر می‌کنند.

۱۰٫ استفاده از همراه بخار: همراه بخار نوعی ابزار است که با استفاده از بخار آب گرم، موهای شما را فر خواهد کرد. در این روش، موهای شما را با برس به سمت پایین کشیده و سپس با همراه بخار، موها را فر کنید.

0/5 (0 نظر)

پاسخی بنویسید